search.weFound

search.no search.document

filter.refineResults

filter.prioritize
arrow down

filter.publicationYear
Arrow down

filter.topics
Arrow down

topicInformation.aboutTheTopic

Hälsa

Under de senaste två decennierna har världen gjort anmärkningsvärda framsteg i barns överlevnad och hälsa: barnadödlighet har reducerats till hälften. Detta är resultatet av många års arbete och ökad täckning av tjänster för essentiell hälsa och näring. Men trots dessa framsteg dör miljontals barn före deras femte födelsedag - och de flesta av dessa dödsfall hade varit möjliga att förhindra. Mer än en fjärdedel av länder i världen kommer inte att nå SDG-målet för dödlighet för barn under fem år. Globalt är de främsta dödsorsakerna hos barn under fem år födelsekomplikationer, lunginflammation, komplikationer under förlossning, diarré och malaria. Undernärda barn är mer sårbara. Ett allvarligt undernärt barn är nio gånger mer benäget att dö av vanliga infektioner än ett välnärt barn. Framsteg i barnhälsa har varit ojämlika och miljontals barn har blivit utlämnade på grund av fattigdom, deras etnicitet, deras bosättning i avlägsna områden eller urban slum eller i länder med långvariga i konflikter.  Inom tematiska området hälsa och näring fokuserar Rädda Barnen på att se till att alla barn får den hälsovård och näring de behöver för att överleva. För att uppnå detta mål samarbetar Rädda Barnen med lokala myndigheter, multilaterala institutioner, gräsrotsorganisationer och andra för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen och arbetar med individer, familjer och samhällen för att uppmuntra upptagandet av hälsosamt beteende. Vi arbetar i både humanitära och utvecklingssammanhang för att säkerställa barns rätt att leva, deras rätt till god hälsa och deras rätt till mat och näring.  Within the health and nutrition thematic area, Save the Children focusses on ensuring that all children receive the health and nutrition care and services they require to survive. To achieve this goal, Save the Children collaborates with local governments, multilateral institutions, grassroots organizations and others to strengthen health systems, and works with individuals, families and communities to encourage the uptake of healthy behaviors. We work in both humanitarian and development contexts to ensure children’s right to survive, their right to good health and well-being, and their right to food and nutrition.

misc.showMore

paginator.pageOf

search.displayingResults

filter.sortBy:

filter.latest
dropdown-chevron

filter.relevance

filter.alphabetical

search.noResultsFound
search.suggestedTerms
    By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.